Вибiр як iнтегральна характеристика життєтворчостi особистостi

Автор(и)

  • Оксана Даценко Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v12i.5728

Ключові слова:

choice, life choice, decision making, existence, life creation, indeterminism, volitional act, alternative

Анотація

Стаття присвячена проблемi вибору у структурi життєтворчостi особистостi. Представлено теоретико-методологiчний огляд деяких сучасних концепцiй феномену. Зроблено спробу розгорнутого дефiнiтивного аналiзу базового поняття в системi сумiжних категорiй екзистенцiйної психологiї. Визначено специфiку життєвого вибору, який на вiдмiну вiд iнших селекцiй являє собою складний процес життєдiяльностi людини, що виникає в критичнiй точцi, передбачає iнтеграцiю рiзноманiтних форм самоздiйснення та конструювання життєвого шляху вiдповiдно до визначених смислiв i цiнностей. У своїй функцiональнiй сутностi вибiр є складним екзистенцiйним актом, у якому людина презентується як суб’єкт життя. Окреслено перспективи подальших наукових пошукiв.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 103 / PDF downloads: 55

Біографія автора

Оксана Даценко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

асистент кафедри загальної та вiкової психологiї

Downloads

Опубліковано

2022-05-26

Як цитувати

Даценко, О. (2022). Вибiр як iнтегральна характеристика життєтворчостi особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 12, 9–20. https://doi.org/10.31812/psychology.v12i.5728

Номер

Розділ

Розділ I