Вербальна експлікація концепту смерть в індивідуально-авторській картині світу Галини Пагутяк (на матеріалі роману “Слуга з Добромиля”)

Автор(и)

  • Жанна Колоїз Криворізький державний педагогічний університет

Ключові слова:

концепт, мовні засоби, значення, індивідуально-авторська картина світу, художній текст, містичний образ, семантичний простір

Анотація

У статті з’ясовано особливості художньої інтерпретації концепту “смерть” у романі “Слуга з Добромиля”, виявлено специфіку його індивідуально-авторської мовної об’єктивації. Концепт схарактеризовано крізь призму особливої внутрішньої організації, що формується на основі відповідного поняття, підґрунтя якого складає сукупність лексичних значень слова “смерть”. Досліджуване поняття розглянуто у рамках бінарної опозиції. Акцентовано на сформованих упродовж багатьох віків ціннісних орієнтирах національної культури, які доповнені письменницькими естетичними поглядами, ідеалами, морально-етичними вподобаннями, що розширює спектр уявлень про смерть, дає змогу будувати нові семантичні парадигми. Представлено модифіковане семантичне наповнення відповідного концепту, оригінальне індивідуально-авторське світобачення, несподівані асоціативні зв’язки. Актуалізовано релігійно-ідеалістичні погляди, що визнають існування надприродних сил і можливість спілкування з ними людини. Індивідуально-авторську картину світу експоновано в містичній площині. Окреслено низку словесних засобів, які чи то прямо, чи то опосередковано експлікують концепт “смерть”. Наголошено на різних поширювачах, що слугують епітетними характеристиками, стереотипними вербальними маркерами, виконують функцію узгоджених чи неузгоджених означень. Репрезентовано синтагматичний вимір семантичного простору досліджуваного концепту: установлено особливості функціонування лексеми “смерть” у складі вільних словосполучень, фразеологічних та метафоричних конструкцій. Окреслено словотвірний вимір семантичного простору концепту “смерть”, пов’язаний із прикметниковими і прислівниковими дериватами.

Abstract views: 11 / PDF downloads: 5

Посилання

Bokshan H. I. Aksiolohichni dominanty romanu Halyny Pahutiak “Sluha z Dobromylia” v konteksti khrystyianskoi etyky. Naukovi pratsi. Seriia : Filolohiia. Literaturoznavstvo. 2012. T. 192. Vyp. 180. S. 14–17. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2012_192_180_5

Bokshan H. I. Neomifolohizm u khudozhnii prozi Halyny Pahutiak : avtoref. … kand. filol. nauk. Kyiv, 2017. 22 s.

Huba L. V. Khudozhnii kontsept yak reprezentant poetychnoi movnoi svidomosti. Molodyi vchenyi. 2018. № 3(2). S. 616–619. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3%282%29__52

Zhukovska H. Filosofiia zhyttia y smerti v romanistytsi Halyny Pahutiak. WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. Slavica Wratislaviensia. CLXVIII. Wrocław, 2019. S. 173–183. DOI : 10.19195/0137-1150.168.14

Kobylko N. Suchasna khymerna proza ta zhanrovi riznovydy “temnoi literatury”. Problemy humanitarnykh nauk : zb. nauk. prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia “Filolohiia”. 2021. Vyp. 47. S. 93–98. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.12

Koloiz Zh. V. Kontseptosfera buttia v poetychnomu dorobku Volodymyra Kalashnyka. Nezghasymyi SLOVOSVIT : zb. nauk. prats. Kharkiv : KhNU imeni V. N. Karazina, 2011. S. 449–456.

Koloiz Zh. V. Linhvalna interpretatsiia kontseptu LIuDSTVO v poetychnii movotvorchosti Liny Kostenko. Filolohichni studii : Naukovyi visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih : FOP Marynchenko S. V., 2016. Vyp. 14. S. 190–207.

Koloiz Zh. V. Linhvopoetychna reprezentatsiia kontseptu MATY. Filolohichni studii : Naukovyi visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih, 2013. Vyp. 9. S. 546–564.

Lilik O. O., Sazonova O. V. Antroponimy v khudozhnomu dyskursi Halyny Pahutiak (na materiali romaniv “Urizkoho tsyklu”. Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni I. Franka. Seriia : Filolohichni nauky. Movoznavstvo. Drohobych, 2019. N 11. S. 83–87.

Lokaichuk S. Movnyi portret Sluhy z Dobromylia za odnoimennym romanom Halyny Pahutiak. Linhvostylistychni studii. 2019. Vyp. 11. S. 89–99.

Pahutiak H. Vid pershoho do ostannoho podykhu. URL : https://espreso.tv/vid-pershogo-do-ostannogo-podikhu

Pahutiak H. Sluha z Dobromylia : roman. URL : file:///C:/Users/User/Downloads/pahutiak-halyna-vasylivna-sluha-z-dobromylia14582.pdf

Pantso S. Ye., Lisniak N. I. Funktsionalno-stylistychni osoblyvosti antroponimiv u tvorakh Halyny Pahutiak. Informatsiini tekhnolohii v osviti. 2009. N 9. S. 185–190.

Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t. Kyiv : Nauk. dumka, 1970–1980. T. 1–11. URL : http://sum.in.ua/

Fedoriuk L. V. Kontsept smert v ukrainskii kohnityvno-movnii kartyni svitu: struktura, statyka i dynamika: dys. … kand. filol. nauk. Vinnytsia, 2018. 220 s.

Khokhel D. Yu. Skladni epitety v romani H. Pahutiak “Sluha z Dobromylia” ta knyzi S. Klark “Mister Norrell”. Naukovi pratsi Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky. 2012. Vyp. 30. S. 346–350. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_88

Tsyhanok I. B., Barban K. S. Kontsept smerti u movotvorchosti Halyny Pahutiak. Filolohichni dialohy : zb. nauk. prats. Izmail : RVV IDHU, 2017. Vyp. 4. S. 258–262.

Downloads

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Колоїз, Ж. (2023). Вербальна експлікація концепту смерть в індивідуально-авторській картині світу Галини Пагутяк (на матеріалі роману “Слуга з Добромиля”). Мови та літератури світу, (2), 36–55. вилучено із https://journal.kdpu.edu.ua/wll/article/view/7701

Номер

Розділ

Статті