Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології, осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.

 

DOI: https://doi.org/10.31812/world_lit.v9i1

Опубліковано: 2017-06-30

Міфологічне коріння образу міста в неокласиків

34-42

Ірина Анатоліївна Веретейченко

І ще раз про американський романтизм

111-122

Михайло Михайлович Калініченко

Ранній П. Тичина: ілюзії надреальності

106-111

Світлана Миколаївна Івлєва