Мовна гра як вияв креативності в сучасній афористиці

Автор(и)

  • Жанна Василівна Колоїз Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v15i0.175

Ключові слова:

лінгвокреативність, мовна гра, афоризм, афористичне висловлення, прийом, прагматичний ефект

Анотація

У статті досліджено лінгвокреативність одного з яскравих представників української публіцистики й афористики – Олександра Перлюка, який, майстерно маніпулюючи тими чи тими мовними засобами, демонструє не лише свої творчі здібності, а й власний індивідуальний стиль. Акцентовано на тому, що проблема лінгвокреативності має безпосередній стосунок до мовної гри, яка лежить в основі великої кількості афористичних висловлень. Афоризми розглянуто як такі, що в ігровій формі репрезентують актуальні для сучасного соціуму реалії, передовсім проблеми корумпованості влади і чиновників, бідності основної маси населення й соціальної нерівності, економічної нестабільності й безробіття, особистого вибору, розподілу трудових ресурсів, тоталітарної спадщини, демократії, формування громадянського суспільства, міжособистісних стосунків тощо. Виявлено прецедентні висловлення, що засвідчують найрізноманітніші авторські експериментування з мовним матеріалом. Досліджено один із найколоритніших прийомів створення комічного ефекту – каламбур. З’ясовано, що більшість із запропонованих афоризмів-перлюкізмів ґрунтовані на парадоксі, що забезпечується різними засобами. Окрему увагу зосереджено на повторі, антитезі, енантіосемії, оксимороні,перефразуванні, парцеляції.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Жанна Василівна Колоїз, Криворізький державний педагогічний університет

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

Посилання

Гридина Т. А. Языковая игра как лингвокреативная деятельность / Т. А. Гридина // Язык. Система. Личность. Языковая игра как лингвокреативная деятельность. Формирование языковой личности в онтогенезе. –Екатеринбург, 2002. –С. 26–27.

Гридина Т. А. Языковая игра : стереотип и творчество / Т. А. Гридина. –Екатеринбург : Изд-во Уральского гос. педагог. ун-та, 1996. –225 с.

Коновалова О. Ю. Языковая игра в современной русской разговорной речи : [монография] / О. Ю. Коновалова. –Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2008. –196 с.

Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрека (теоретичне осмислення дискурсивної практики) / Т. А. Космеда, О. В. Халіман. –Дрогобич : Коло, 2013. –228 с.

Монастирецька Г. В. Лінгвокреативний потенціал ірреально-модальних форм : автореф. дис ... канд. філол. наук / Г. В. Монастирецька. –Донецьк, 2011. –20 с.

Нухов С. Ж. Языковая игра в словообразовании: на материале лексики английского язика : дис. ...д-ра филол. наук / С. Ж. Нухов. –М., 1997. –372 с.

Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. –[2-е изд., испр. и доп.]. –М. : Школа «Языки славянской культуры», 2002. –552 с.

Сопова Т. Г. Языковая игра в контексте демократизации художественной речи в последние десятилетия ХХ века : дис. ...канд. филол. наук / Т. Г.Сопова. –СПб, 2007. –177 с.

Українська мова : Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. –К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. –С. 423.

Щирова Е. С. Языковые средства создания комического эффекта в произведениях Карла Валентина : дис. ...канд. филол. наук / Е. С. Щирова. –М., 2015. –255 с.

Downloads

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Колоїз, Ж. В. (2016). Мовна гра як вияв креативності в сучасній афористиці. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 15, 163–185. https://doi.org/10.31812/filstd.v15i0.175

Номер

Розділ

Лінгвістика і поетика тексту

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>