Полiварiативна специфiка психологiчних ресурсiв особистостi

Основний зміст статті

Оксана Анатоліївна Даценко

Анотація

Анотацiя. Статтю присвячено проблемi психологiчних ресурсiв, що
активно вивчається в сучаснiй вiтчизнянiй i зарубiжнiй психологiї.
Акцентовано на гострiй актуальностi та значущостi її дослiдження
як для теорiї, так i для практики. Представлено теоретичний огляд
деяких сучасних концепцiй психологiчних ресурсiв, розглянуто
рiзнi дефiнiтивнi позицiї щодо психологiчної iнтерпретацiї базового
поняття. Встановлено, що психологiчна сутнiсть психологiчних
ресурсiв виявляється в контекстi дiяльнiсної, адаптацiйної, соцiальноопосередкованої та iнших наукових парадигм. Обгрунтовано роль
ресурсiв в структурi резистентної поведiнки. Зроблено спробу
виявлення полiварiативної специфiки феномену, що опосередкована
комплексом життєвих потреб. Окреслено перспективи подальших
наукових пошукiв

Деталі статті

Як цитувати
Даценко, О. (2021). Полiварiативна специфiка психологiчних ресурсiв особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 11-20. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4407
Розділ
Розділ I
Біографія автора

Оксана Анатоліївна Даценко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

викладач кафедри загальної та вiкової психологiї
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.