Практичне спрямування дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку XX століття

Основний зміст статті

Н. Б. Вихрущ

Анотація

Вихрущ Н.Б. Практичне спрямування дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку XX століття.


У статті узагальнено позитивний історичний досвід викладання дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку ХХ століття, визначено особливості змісту та методики викладання дисциплін математичного циклу в зазначений період.

Деталі статті

Як цитувати
Вихрущ, Н. (2012). Практичне спрямування дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку XX століття. Освітній вимір, 36, 465-469. https://doi.org/10.31812/educdim.v36i0.3462
Розділ
Інноваційні технології в сучасній освіті
Біографія автора

Н. Б. Вихрущ, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент

Посилання

1. Елисеев В. Программы и правила всех классов мужских гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения /В. Елисеев. – Одесса, 1910. – 163 с.
2. Кабаровський В. Який має бути обєм науки рахунків на науцї доповняючій / В. Кабаровський // Учитель. – 1903. – Ч.16. – С. 1–3.
3. Ковалів С. Методична оцїнка шкільного підручника п.з. «Рахунки для шкіл народних часть ІV. 1911»/ C. Ковалів // Учитель. – 1912. – Ч.5. – С. 143–146.
4. Левицький В. До реформи науки математики в середніх школах/ В. Левицький // Наша школа. – 1909. – №1-2. – С. 62–67.
5. Маврицкий В. Правила и программы классических гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения / В. Маврицкий. – М., 1900. – 232 с.
6. Парфентьевъ Н. Программа по метематикђ въ средней школђ будущаго / Н. Парфентьевъ // Русская школа. – 1902. – №1. – С. 223–239.
7. Ройтманъ Д. Программы математики, астрономіи и механіки для шестиклассной народной общеобразовательной школы / Д. Ройтманъ // Русская школа. – 1910. – №4. – С. 107–126.
8. Центральний державних історичний архів України, м. КиївФ. 707 Канцелярія попечителя Київського навчального округу. оп. 178. Спр. 115. Темы, предложенные на испытаніях зрелости в гимназиях в 1906/07 учебном году. 70 арк.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.