Головний редактор:
Ярослав Шрамко, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

Відповідальні редактори:
Надія Козаченко, Криворізький державний педагогічний університет, Україна
Оксана Панафідіна, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

Редакційна колегія:
Інна Голубович, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, Україна
Андрій Дахній, Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна
Наталя Кудрявцева, Херсонський національний технічний університет, Україна
Світлана Куцепал, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна
Кріс Лоренц, Рурський університет Бохума, Німеччина
Жуан Маркуш, Федеральний університет Ріу-Гранді-ду-Норті, Натал, Бразилія
Вадим Менжулін, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна
Дмитро Сепетий, Запорізький державний медичний університет, Україна
Ірина Хоменко, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна
Дмитро Шевчук, Національний університете «Острозька академія», Україна