Публікаційна етика та правила запобігання академічній недоброчесності збірника наукових праць “Актуальні проблеми духовностігрунтується на «Core Practices» Комітету з публікаційної етики Committee on Publication Ethics (COPE) та наслідує політику Publishing Ethics видавництва Elsevier.

Публікаційна етика включає (1) Обов'язки редакторів, (2) обов'язки рецензентів та (3) обов'язки авторів.

1. Головний редактор:

- повністю несе відповідальність за рішення про публікацію рукописів, поданих до збірника;

- гарантує, що процес експертної оцінки є справедливим, неупередженим і своєчасним;

- неупереджено оцінює наукову цінність рукописів;

- захищає конфіденційність всіх матеріалів, що подаються до журналу, та всі комунікації з рецензентами, якщо інше не узгоджено з відповідними авторами та рецензентами;

- уникає будь-яких потенційних конфліктів інтересів у редакційній сфері.

2. Рецензенти:

- повинні зберігати конфіденційність поданих рукописів (не повинні передавати жодної частини матеріалу або інформацію про рукопис нікому, або звертатися безпосередньо до авторів без дозволу редактора).

- не повинні використовувати у власних дослідженнях неопубліковані матеріали, розкриті в поданому рукописі, без письмової згоди автора;

- мають бути уважними до можливих етичних проблем у роботі та доводити їх до відома редактора, включаючи будь-яку суттєву подібність наукових результатів, плагіат та інші прояви академічної недоброчесності;

- мають здійснювати об'єктивну, критичну і неупереджену перевірку рукопису, усвідомлювати і виключати будь-які особисті упередження та чітко обгрунтовувати свої погляди раціональними аргументами.

3. Автори:

- мають подавати до публікації статті, які містять нові, науково обгрунтовані результати, отримані в певній галузі філософського знання, що представляють загальний інтерес для філософської спільноти; повинні уникати будь-яких тверджень і прийомів, які порушують наукову етику, що є неприйнятним;

- мають подавати до публікації оригінальні твори, і якщо автори використовували роботу та / або слова інших, то це має бути належним чином цитовано, або зроблено відповідне посилання; плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і неприпустимий;

- не повинні подавати на розгляд статтю, яка була опублікована раніше, за винятком суттєвих обставин (наприклад, переклад статті, опублікованої іншою мовою);

- авторство має бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, розробку, виконання або інтерпретацію наданого дослідження; всі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути вказані як співавтори.