Інформаційне повідомлення

Редакційна колегія оголошує набір статей для чергового числа періодичного наукового збірника "Актуальні проблеми духовності". Прийом статей здійснюється до 1 травня 2019 р.

Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за основними розділами сучасної філософії. До публікації приймаються статті, написані в форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14; інтервал – 1,5.

Обсяг статті – не менше 10 сторінок.

Статті подаються через редакційну систему на сайті збірника в розділі "Подання".

До статті треба додати анкету, в якій українською мовою вказати прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, наукове звання, контактну адресу, адресу електронної пошти (обов’язково), контактний телефон.

Редколегія веде листування з авторами виключно через електронну пошту. Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали. У травні-липні 2019 р. авторам будуть надіслані повідомлення про прийняття або відхилення поданих матеріалів. Статті, не прийняті до друку, не повертаються.

Матеріали подавати до 1 травня 2019 р.