Інформаційне повідомлення

Редакційна колегія оголошує набір статей для чергового числа періодичного наукового збірника "Актуальні проблеми духовності". Прийом статей здійснюється до 15 серпня 2021 р.

Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за основними розділами сучасної філософії. До публікації приймаються статті, написані в форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14; інтервал – 1,5.

Обсяг статті – не менше 10 сторінок.

Статті подаються через редакційну систему на сайті збірника в розділі "Подання".

До статті треба додати анкету, в якій українською мовою вказати прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, наукове звання, контактну адресу, адресу електронної пошти (обов’язково), контактний телефон.

Редколегія веде листування з авторами виключно через електронну пошту. Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали. У вереснi 2021 р. авторам будуть надіслані повідомлення про прийняття або відхилення поданих матеріалів. Статті, не прийняті до друку, не повертаються.

Матеріали подавати до 15 серпня 2021 р.