Formation of subject-historical competencies as a result of pupils educational activity

Authors

  • А. О. Нікора Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University

DOI:

https://doi.org/10.31812/educdim.v34i0.3598

Keywords:

competence, object-historical competence of student

Abstract

Níkora A. O. Formation of subject-historical competencies as a result of pupils educational activity.

The concept vehicle of the competency building approach is specified in the article, the list of object-historical competences of students and direction of their acquisition is specified in the process of study of history.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 146 / PDF downloads: 868

Author Biography

А. О. Нікора, Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University

Ph.D. (Educational Sciences), Assintаnt Professor

References

1. Баханов К. О. Професійний довідник вчителя історії / К. О. Бабанов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 239 с. [1] с. : табл.
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Директор школи. – 2000. – № 39–40. – 126 с.
4. Навчальна програма з історії для 12-річної загальноосвітньої середньої школи // Історія в школі. – 2004. – № 7–12.
5. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х. : Основа, 2005. – 96 с.
6. Старєва А. М. Методика навчання історії : особистісно орієнтований підхід : [ навч.-метод. посібн.] / А. М. Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 152 с.
7. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? : [пособ. для учит.] / А. В.Хуторской. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с.
8. Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования / С. Шишов // Дайджест педагогічних ідей та технологій. Школа-парк. – 2002. – № 3. – С. 20–21.

Published

13-01-2012

How to Cite

Нікора, А. О. (2012). Formation of subject-historical competencies as a result of pupils educational activity. Educational Dimension, 34, 189–197. https://doi.org/10.31812/educdim.v34i0.3598

Issue

Section

Obsolete8