Національна ідея, національна ідентичність та історичний наратив культурної конвергенції.

Автор(и)

  • Олена Мішалова Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4528

Ключові слова:

філософія історії, історіографія, історичний наратив, національний історичний наратив, національна ідентичність, національна ідея, світоглядна ідентичність, фронтир, культурна конвергенція, культурне розмаїття, демократія

Анотація

Сучасна Україна є однiєю з найдавнiших i найбагатших європейських культурних традицiй у полiтичному, етнiчному, релiгiйному та цивiлiзацiйному сенсах. Вiдсутнiсть безперервної традицiї державностi, колонiальний статус українських земель у складi iнших держав мають не лише негативнi наслiдки (недовiра до державних органiв влади, iнституцiйна слабкiсть української держави, вiдтiк найталановитiшої та найактивнiшої частини населення до центрiв колишнiх iмперiй, рiзна iсторична пам’ять, вiдмiнний полiтичний i соцiально-економiчний розвиток, слабкiсть громадянського суспiльства), але й позитивнi (досвiд життя i виживання в рiзних цивiлiзацiйних системах, досвiд мiжкультурної та мiжрелiгiйної комунiкацiї i взаємодiї). У результатi цього ми — сучаснi українцi — маємо культурний i полiтичний вибiр. Ми можемо вiльно обирати, яку державу та країну хочемо побудувати, використовуючи наше складне минуле як корисний ресурс для подальшого розвитку. Нацiональною iдеєю українцiв має стати iдея захисту рiвних прав i свобод вiльної людини у вiльнiй країнi. Кожен сучасний громадянин України може поєднувати свою нацiонально-полiтичну iдентичнiсть з iдентичнiстю етнiчного походження, не протиставляючи їх. Отже, ми можемо говорити про українцiв кримсько-татарського, угорського, польського, росiйського, бiлоруського, нiмецького, болгарського, грецького походження тощо. Вiдсутнiсть єдиного «канонiчного» нацiонального iсторичного наратива слiд розглядати як нашу перевагу, оскiльки це дозволяє побудувати нацiональний iсторичний наратив на сучасних засадах як iсторичний наратив культурної конвергенцiї (взаємодiї), який буде бiльш адекватним до сучасних тенденцiй розвитку свiту в напрямку бiльшої вiдкритостi i iнклюзивностi. Україна — прецедент нацiональної культури з надзвичайно взаємопроникними («прозорими») кордонами, що вiдповiдає сучасним тенденцiям полiтики постмодерного свiту. Тому «слабкiсть» української iсторiї (як iсторiописання) має бути переосмислена як «сила» нової iсторiографiї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Anderson B. Uiavleni spilnoty. Mirkuvannia shchodo pokhodzhennia y poshyrennia natsionalizmu. Kyiv : Krytyka, 2001.

Helner E. Natsii ta natsionalizm. Natsionalizm. Kyiv : Takson, 2003.

Hrytsak Ya. Narys istorii Ukrainy. Formuvannia modernoi natsii ХIХ–ХХ stolittia. Kyiv : Yakaboo Publishing, 2019.

Kappeler A. Mala istoriia Ukrainy. Kyiv : K.I.S., 2007.

Kasianov H. Past Continuous: istorychna polityka 1980-kh — 2000-kh. Ukraina ta susidy. Kyiv : Laurus, Antropos-Lohos-Film, 2018.

Liotar Zh.-F. Sytuatsiia postmodernu. Filosofska i sotsiolohichna dumka. 1995. No 5-6. S. 15-38.

Mishalova O. V. Naratyvna tolerantnist: vykhid iz labiryntu natsionalnykh istorychnykh naratyviv. Aktualni problemy dukhovnosti : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih : KDPU, 2019. Vyp. 20. S. 46-71.

Plokhii S. Brama Yevropy. Istoriia Ukrainy vid skifskykh voien do nezalezhnosti. Kharkiv : Knyzhkovyi klub Klub simeinoho dozvillia, 2016.

Plokhii S. Putivnyk v istoriiu Ukrainy. Zbruch. 2018. vid 26.09. (Publikatsiiu pidhotuvav A. Hrynykha). URL: https://zbruc.eu/node/83241

Toffler E. Tretia khvylia. Kyiv : Vydavnychyi dim Vsesvit, 2000.

Fukuiama F. Identychnist. Potreba v hidnosti y polityka skryvdzhenosti. Kyiv : Nash Format, 2020.

Shporliuk R. Ukraina: vid imperskoi okrainy do nezalezhnoi derzhavy. Formuvannia modernykh natsii: Ukraina — Rosiia — Polshcha / R. Shporliuk. Kyiv : Dukh i Litera, 2016. S. 428-464.

Shporliuk R. Ukraina pislia 1994: dylemy derzhavotvorennia. Formuvannia modernykh natsii: Ukraina — Rosiia — Polshcha / R. Shporliuk. Kyiv : Dukh i Litera, 2016. S. 482-500.

Anderson B. Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York : Verso, 2006.

Gellner E. Nations and Nationalism. Ithaca, New York : Cornell University Press, 1983. P. 673.

Hugen M. von Does Ukraine Have a History. Slavic Review. 1995. Vol. 54. No 3 (Autumn). P. 658.

Lyotard J.-F. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Theory and History of Literature. Vol. 10. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984.

Toffler A. The Third Wave. New York : William Morrow and Company, 1980.

Downloads

Опубліковано

21.11.2021

Як цитувати

Мішалова, О. (2021). Національна ідея, національна ідентичність та історичний наратив культурної конвергенції. Актуальні проблеми духовності, (22), 195–214. https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4528

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ