Розвивальний потенціал рефлексії: теоретичний дискурс

Основний зміст статті

Наталя Миколаївна Токарева
https://orcid.org/0000-0003-1428-3729

Анотація

Стаття присвячена аналізу феномену рефлексії як однієї із
базових детермінант особистісного становлення людини. Розглянуто різні
філософсько˗антропологічні та психологічні уявлення щодо природи і
сутності рефлексії. Доведено, що суперечність об’єднання різних
контентів дослідження рефлексії зникає, якщо розглядати даний феномен
як складне інтегративне психічне утворення. У статті стверджується, що
рефлексивна компетентність особистості дозволяє вирішувати проблеми у
плані переосмислювання та подолання стереотипів мислення і утворення
нових змістів свідомості з метою саморозвитку і вдосконалювання. Автор
наголошує, що рефлексія знаходиться у динаміці і зумовлює ефективність
процесів саморозвитку, самовизначення, самовиховання особистості.
Сензитивним періодом розвитку рефлексії у інтелектуальному та
особистісному вимірах визначено підлітково˗юнацький період ґенези
буття. За результатами аналізу теоретичних концептів означено
характеристики рефлексії у феноменологічному полі свідомості та основні
фактори стимулювання рефлексивного процесу.

Деталі статті

Як цитувати
Токарева, Н. (2019). Розвивальний потенціал рефлексії: теоретичний дискурс. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 9, 71-78. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3720
Розділ
Розділ I
Біографія автора

Наталя Миколаївна Токарева, Криворізький державний педагогічний університет

доктор психологічних наук, завідуюча кафедри загальної та вікової психології , доцент

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.