Основні напрямки та проблеми аналітичної метаетики

Автор(и)

  • Yaroslav Shramko Kryvyi Rih State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4443

Ключові слова:

метаетика, нормативна етика, прикладна етика, моральний реалізм, моральний натуралізм, моральний анти-реалізм

Анотація

Для аналітичної філософії загалом типовим є метатеоретичний підхід, коли розгляду піддається не деяка предметна царина як така, а сам процес дослідження цієї царини, що здійснюється задля прояснення методології такого дослідження та розробки його загальнофілософських засад. Водночас аналітична філософія не відмовляється від власного теоретичного вивчення філософських сутностей і можливих прикладних аспектів такого вивчення. Щодо етичного знання, то тут варто розрізняти (1) розгляд конкретних людських учинків або моделей поведінки з погляду їх можливої моральної оцінки; (2) етичні системи, які визначають умови моральної оцінки поведінки та вчинків; (3) філософсько-методологічний аналіз цих систем. Як наслідок, в аналітичній моральній філософії виділяють три рівні розгляду моралі, яким відповідають три основні розділи етики (етичні дисципліни): прикладна етика, нормативна етика й метаетика. Виокремлення цих розділів етичного знання відповідає прийнятому у філософії науки розмежуванню між методологічним рівнем розгляду наукового знання та самим цим знанням, у межах якого зазвичай виділяють теоретичний і прикладний (емпіричний) рівні. Основне завдання метаетики полягає у вивченні природи моральних суджень та етичних концепцій, а також у їх всебічному обгрунтуванні. Таке обгрунтування досягається за допомогою розгляду цілого комплексу питань, які пов’язують етику з іншими розділами філософії, насамперед з онтологією, теорією пізнання, філософією мови та філософією свідомості. У межах нормативної етики розробляються конкретні етичні теорії для обгрунтування тих чи тих загальних етичних принципів, а також вирішується питання, якого роду реальність повинна підпадати під дію цих принципів. Що стосується прикладної етики, то вона займається конкретними ситуаціями, проблемами або поведінковими, як правило, суспільно значущими практиками, з погляду їх можливої моральної оцінки, і на цій основі створюються етичні рекомендації щодо їх здійснення або, навпаки, обмеження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Yaroslav Shramko, Kryvyi Rih State Pedagogical University

Посилання

Anscombe E. Modern moral philosophy. Philosophy. Vol. 53. 1958.

Austin J. L. How to Do Things with Words. Oxford : Oxford University Press, 1962.

Ayer A. Language, Truth and Logic. New York : Dover Publications, 1952.

Black M. The gap between “is” and “should”. The Philosophical Review. Vol. 73. 1964.

Blackstone W. Are metaethical theories normatively neutral? Australasian Journal of Philosophy. 1961. Vol. 39.

Boyd R. How to be a moral realist / ed. V. Sayre-McCord. Essays on Moral Realism. Cornell University Press, 1988. P. 187-228.

Brink D. Externalist moral realism. Southern Journal of Philosophy. 1986. Vol. 24 (Supplement). P. 23-40.

Brink O. Moral Realism and the Foundations of Ethics. Cambridge : Cambridge University Press, 1989.

Brock S., Mares E. Realism and Anti-Realism. McGill-Queen’s University Press, 2010.

Carnap R. Philosophy and Logical Syntax. London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1935.

Chrisman M. What is This Thing Called Metaethics? London, New York : Routledge, 2017.

Dreier J. Is there a supervenience problem for robust moral realism? Philosophical Studies. 2019. Vol. 176. P. 1391-1408.

Garner R. Beyond Morality (Ethics And Action). Temple University Press, 1993.

Geach P. Assertion. Philosophical Review. 1965. Vol. 74. P. 449-465.

Geach P. The Virtues. Cambridge : Cambridge University Press, 1977.

Foot P. Natural Goodness. Oxford : Oxford University Press, 2001.

Jackson F. From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. Oxford : Clarendon Press, 1998.

Hare R. M. The Language of Morals. Oxford : Oxford University Press, 1952.

Horn J. On moral objections to moral realism. The Journal of Value Inquiry. 2020. Vol. 54. P. 345-354.

Hume D. A Treatise of Human Nature. Vol. 1. Oxford : Clarendon Press, 2007.

Hursthouse R. On Virtue Ethics. Oxford : Oxford University Press, 1999.

Korsgaard C. The Sources of Normativity. Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

Kuusela O. Key Terms in Ethics. London, New York : Continuum International Publishing Group, 2011.

MacIntyre A. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues. London : Duckworth, 1999.

Mackie J. Ethics: Inventing Right and Wrong. Penguin Books, 1977.

Marks J. Ethics without Morals. In Defense of Amorality. New York, London : Routledge, 2013.

Miller A. An Introduction to Contemporary Metaethics. Polity Press, 2003.

Milo R. Contractarian constructivism. The Journal of Philosophy. 1995. Vol. 92.

Moore G. E. Principia Ethica.

Nolan D., Restall G., West C. Moral fictionalism versus the rest. Australasian Journal of Philosophy. 2005. Vol. 83, No 3. P. 307-330.

Ogden C. K., Richards I. A. The Meaning of Meaning. New York : A Harvest Book (Harcourt, Brace & World), 1923.

Paul W. Taylor The normative function of metaethics. The Philosophical Review. 1958. Vol. 67.

Rapp C. Aristotle and neo-Aristotelian naturalism. Aristotelian Naturalism. A Research Companion. Springer, 2020. P. 35-56.

Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1971.

Rawls J. Kantian constructivism in moral theory. The Journal of Philosophy. 1980. Vol. 77. P. 515-572

Ronzoni M. Constructivism and practical reason: on intersubjectivity, abstraction, and judgment. Journal of Moral Philosophy. 2010. Vol. 7. P. 78.

Roojen M. van. Moral cognitivism vs. Non-cognitivism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition) / ed. Edward N. Zalta.

URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/moralcognitivism/

Russell B. Is there an absolute good? Russell: the Journal of Bertrand Russell. 1986. Vol. 6.

Russell B. The Problems of Philosophy. New York, Oxford : Oxford University Press, 1997.

Sandler R. Character and Environment. A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics. New York : Columbia University Press, 2007.

Scanlon T. What We Owe to Each Other. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1998.

Sidgwick H. The Methods of Ethics, 7th edition. London : Macmillan, 1967. P. 338-342.

Smith M. Realism. A Companion to Ethics / ed. P. Singer. Blackwell Publishing, 2010.

Stevenson C. Ethics and Language. New Haven : Yale University Press, 1944.

Stratton-Lake P. Ethical intuitionism. The Routledge Companion to Ethics. London, New York : Routledge, 2010.

Sturgeon N. Moral explanations. Morality, Reason, and Truth / eds. D. Copp, D. Zimmerman. Totowa, NJ : Rowman and Allanheld.

The Naturalistic Fallacy / ed. N. Sinclair. Cambridge University Press, 2019.

Zangwill N. Quietism. Midwest Studies in Philosophy. 1992. Vol. 17.

Downloads

Опубліковано

21.11.2021

Як цитувати

Shramko, Y. (2021). Основні напрямки та проблеми аналітичної метаетики. Актуальні проблеми духовності, (22), 9–42. https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4443

Номер

Розділ

IСТОРIЯ ФIЛОСОФIЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>