Філософія Т. Ріда: критика локкіанської концепції ідентичності особистості

Автор(и)

  • Олена Євгеніївна Оліфер КДПУ

DOI:

https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4459

Ключові слова:

Рід, Локк, ідентичність особистості, особистість, особистісність, свідомість, розум, пам’ять, розумові здібності

Анотація

У статтi розглянуто життя Т. Рiда, його фiлософськi думки та критичнi зауваження щодо локкiанської теорiї iдентичностi особистостi. Цю статтю можна розглядати як загальний вступ до фiлософiї Т. Рiда. Стаття складається з кiлькох основних роздiлiв. Спочатку викладено ключовi моменти з бiографiї. Другий роздiл статтi стосується iсторiї написання, структури, iдей та основних тем Рiдового magnum opus у теорiї пiзнання — «Есе про розумовi здiбностi людини». До категорiї iдентичностi Рiд звертається двiчi: вiн розглядає її як фундаментальну категорiю фiлософiї та як характерну рису особистостi. У статтi розглянуто критичний аналiз Т. Рiда щодо локкiанської теорiї iдентичностi особистостi. Зазначено, що Т. Рiд намагається дати бiльш точне й чiтке визначення поняття «iдентичнiсть особистостi», порiвнюючи з визначенням Локка. Вiн витлумачує iдентичнiсть як протяжне у часi iснування розумної iстоти. Т. Рiд показує, що локкiанська позицiя методологiчно непослiдовна, тому що локкiвське визначення особистостi та погляди на iдентичнiсть особистостi суперечать одне одному. Вiн наводить кiлька аргументiв на пiдтвердження цього: (1) iдентичнiсть, що ґрунтується на свiдомостi, легко порушити внаслiдок забування; (2) пам’ять не може бути критерiєм особистостi, оскiльки пам’ять є її наслiдком; (3) свiдомiсть — це здатнiсть розуму, що вiдрiзняє людей вiд iнших iстот, але вона однакова для всiх людей, i тому не може пояснити iндивiдуальнi вiдмiнностi мiж двома особистостями. У четвертому роздiлi статтi розглянуто поняття «свiдомiсть», в iнтерпретацiї якого наявна рiзниця, що призвела до нерозумiння Т. Рiдом фiлософських iдей Дж. Локка. Ця рiзниця полягає в такому: для Локка свiдомiсть включає пам’ять та сприйняття, простягається з минулого в теперiшнє, тодi як для Рiда вона сконцентрована виключно на теперiшньому та вiдрiзняється вiд пам’ятi та сприйняття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Butler J. Pro identychnist osobystosti. Aktualni problemy dukhovnosti. Kryvyi Rih : KDPU, 2018. Vyp. 19. S. 105-110.

Flew A. Locke and The Problem of Personal Identity. Philosophy. 1951. Vol. 26, No 96. P. 53-68.

Locke J. An Essay Concerning Human Understanding / ed. by A. S. Pringle-Pattison. Oxford : The Clarendon Press, 1924.

Strawson G. Locke on Personal Identity: Consciousness and Concernment. Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2011. 261 p.

Reid T. Essays on the Intellectual Powers of Man / ed. and abridged by A. D. Woozley. London : Macmillan, 1941.

Reid T. Essays on the Intellectual Powers of Man: a Critical Edition / ed. by D. R. Brookes. Pennsylvania : The Pennsylvania State University Press, 2002.

Thiel U. The Early Modern Subject : Self-consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume. Oxford : Oxford University Press, 2011. 483 p.

The Cambridge Companion to Thomas Reid / ed. by T. Cuneo, René van Woudenberg. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

Ware O., Ainslie D. C. Consciousness and Personal Identity. The Routledge Companion to Eighteenth Century Philosophy / ed. by A. Garrett. New York, London : Routledge. 2014. P. 245-264.

Weinberg S. The Metaphysical Fact of Consciousness in Locke’s Theory of Personal Identity. Journal of the History of Philosophy. 2012. Vol. 50, No 3. P. 387-415.

Wolterstorff N. Thomas Reid and the Story of Epistemology. Cambridge : Cambridge University Press, 2001.

Downloads

Опубліковано

21.11.2021

Як цитувати

Оліфер, О. Є. (2021). Філософія Т. Ріда: критика локкіанської концепції ідентичності особистості. Актуальні проблеми духовності, (22), 139–155. https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4459

Номер

Розділ

НАШІ ПЕРЕКЛАДИ