Вступне слово до розділу «Огляд деяких фундаментальних проблем» (К. Поппер, «Логіка наукового відкриття»)

Автор(и)

  • Олена Євгеніївна Оліфер КДПУ

DOI:

https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4461

Ключові слова:

Поппер, філософія науки, фальсифікація, критерій демаркації, логічний позитивізм, Віденський гурток, емпіричний базис, індукція

Анотація

Ця стаття є передмовою до українського перекладу першого роздiлу книги К. Поппера «Логiка наукового вiдкриття». Окреслено iсторiю написання книги та її основнi iдеї. Також схарактеризовано ключовi проблеми фiлософського пошуку К. Поппера: проблема iндукцiї, проблема демаркацiї та проблема емпiричного базису. К. Поппер спростовує метод iндукцiї, доводячи його ненадiйнiсть. Вiн вважає, що проблема iндукцiї не може бути розв’язана. Тому слiд переглянути принцип демаркацiї, запропонований логiчними позитивiстами, оскiльки той ґрунтується на iндуктивному умовиводi. Також К. Поппер пiддає критицi осмисленiсть протокольних суджень як критерiй демаркацiї. На його думку, осмисленiсть виступає як спосiб повалення метафiзики, а не як спосiб розмежування наукових та ненаукових суджень. Оскiльки неможливо раз i назавжди верифiкувати загальнi судження, К. Поппер пропонує вiдмовитись вiд цього методу, замiнивши його на фальсифiкацiю. Фальсифiкацiя полягає в потенцiйнiй можливостi висновкiв iз теорiї та одиничних суджень, на яких вона базується, бути спростованими. Фальсифiкацiя передбачає дедуктивний умовивiд, тому проблема iндукцiї не виникає. К. Поппер пiдкреслює асиметрiю мiж верифiкацiєю та фальсифiкацiєю, звертаючи увагу, що на фальсифiкацiї можна бути остаточно впевненим. Проблема критерiю демаркацiї вирiшується К. Поппером на користь фальсифiкацiї. Проти фальсифiкацiї вiн окреслює три можливi аргументи: (1) наука дає позитивну iнтерпретацiю, тому не задовольняє негативне спростування; (2) тiльки здається, що фальсифiкацiя ґрунтується на дедуктивному умовиводi; (3) асиметрiя, що виникає мiж верифiкацiєю та фальсифiкацiєю, з рiзних причин неможлива. К. Поппер спростовує можливi аргументи проти фальсифiкацiї. Проблема емпiричного базису — проблема обґрунтування одиничних суджень. К. Поппер висуває вимогу об’єктивностi наукового знання. Об’єктивне знання — означає таке, що перевiряється досвiдом. Однак протокольнi речення не можна нi перевiрити досвiдом, нi обґрунтувати iншими одиничними судженнями. Тому К. Поппер вiдкидає iдею протокольних речень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Gattei S. Karl Popper’s Philosophy of Science: Rationality Without Foundations. New York : Routledge, 2009.

Fain H., Popper Karl R. The Logic of Scientific Discovery / transl. by the author with the assistance of J. Freed and L. Freed. New York : Basic Books, 1959. 479 p. Philosophy of Science. 1961. Vol. 28, No 3. P. 319-324.

Hacohen M. H. The Young Popper, 1902–1937: History, Politics and Philosophy in Interwar Vienna. The Cambridge Companion to Popper / ed. by J. Shearmur, G. Stokes. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. P. 30-68.

Hume D. A Treatise of Human Nature: A Critical Edition. Vol. 1. Texts / ed. by D. F. Norton, M. J. Norton. Oxford : Oxford University Press, 2007.

Popper K. The Logic of Scientific Discovery. London, New York : Routledge Classics, 2005.

Popper K. Unended Quest: an Intellectual Autobiography. London, New York : Routledge, 2002.

Downloads

Опубліковано

21.11.2021

Як цитувати

Оліфер, О. Є. (2021). Вступне слово до розділу «Огляд деяких фундаментальних проблем» (К. Поппер, «Логіка наукового відкриття»). Актуальні проблеми духовності, (22), 160–169. https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4461

Номер

Розділ

НАШІ ПЕРЕКЛАДИ